Binnen Green Side doen we er alles aan om geen privacygevoelige informatie in de notitieboeken op te nemen. Daarom controleren we persoonlijk elk ingezameld vel papier op persoonsgegevens, voordat we deze inbinden.

Inhoudelijk kunnen we niet oordelen over het ingezamelde papier. Deze verantwoordelijkheid ligt dan ook bij het inzamelpunt. Dit communiceren we vanaf het begin.

Ons helpen met papier inzamelen? Neem dan contact met ons op!